Álláspályázat Iváni Közös Önkormányzati Hivatal – igazgatási-adóügyi ügyintéző

Hirdetmény, Hírek

Link: Álláspályázat Igazgatás – adó ügyintéző munkakör betöltésére_Egyházasfalu

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66418
Intézményi iktatószám: I/507/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
igazgatási-adóügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 29/2012. (III.07.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 9., 14., 27. sorszám alatti szociális, hatósági, titkársági feladatkör; ASP iratkezelő és adó szakrendszer használata; hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok; szociális és gyámügyi feladatok ellátása. Helyi adóügyi igazgatással kapcsolatos feladatok. A jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása, egyéb igazgatási-szervezési feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

FEOR besorolás: 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Egyházasfalu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezethonlap címe stb.): A kinevezés 2026. június 23-ig szól, a próbaidő 6 hónap. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ágh András aljegyző nyújt, a 70/669-3338-as telefonszámon. A pályázatot benyújtani postai úton, személyesen (9374 Iván, Fő u. 84.), valamint az aljegyzo@ivanihivatal.hu e-mail címre lehet.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,

Egyéb végzettség, érettségi

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

– Határozottság, magabiztosság (alap)
– Döntési képesség (alap)
– Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
– Aktivitás, reagálás (egyéb)
– Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– Adatkezelési nyilatkozat
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.14. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően az érintett polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.ivanikozoshivatal.hu és az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.24.

 Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.30.