Újkéri Egyházközségek

Evangélikus Egyházközség

 Gömbös Tamás
evangélikus lelkész
Újkér, Felszopori u. 63.

Cím: 9471 Nemeskér, Fõ u. 106.
Honlap: https://nemesker.lutheran.hu

Római Katolikus Egyházközség

Gyürü Ferenc
plébános
Újkér, Fő u. 74.

Újkéri Civil szervezetek

Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
9472 Újkér, Fő u. 28.

Horgászegyesület
9472 Újkér, Csikos u. 4.

Őszirózsa Klub
9472 Újkér, Csikos u. 4.

Újkéri Football Club
9472 Újkér, Csikos u. 4.