Újkéri Egyházközségek

Evangélikus Egyházközség

 Gömbös Tamás
evangélikus lelkész
Újkér, Felszopori u. 63.

Cím: 9471 Nemeskér, Fõ u. 106.
Honlap: https://nemesker.lutheran.hu

Római Katolikus Egyházközség

Gyürü Ferenc
plébános
Újkér, Fő u. 74.

Újkéri Civil szervezetek

Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
9472 Újkér, Fő u. 28.

Horgászegyesület
9472 Újkér, Csikos u. 4.

Őszirózsa Klub
9472 Újkér, Csikos u. 4.

Újkéri Football Club
9472 Újkér, Csikos u. 4.

Nagy Lajos Tanitó Szellemében Az Újkéri Gyermekekért Alapítvány
9472 Újkér, Fő utca 28.
Adószám: 18538548108

Azon tehetséges tanulók támogatása, akik Nagy Lajos emlékéhez, elveihez hűen a magyar beszéd, a szépírás és helyesírás terén kitűnnek társaik közül. Kulturált viselkedésükkel példát mutatnak. Öregbítik iskolájuk hírnevét. Az iskolai kirándulások és táborozások támogatása. Az óvodai és iskolai kulturális rendezvények támogatása, amelyek valamely jeles évfordulóhoz kapcsolódnak, vagy hagyományápolást tűztek ki célul.