Álláspályázat Iváni Közös Önkormányzati Hivatal – Igazgatási ügyintéző

Hirdetmény, Hírek

LINK: Álláspályázat Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére_IVÁN

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

IVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Igazgatási ügyintéző

 Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): jegyző kereskedelemmel, szálláshellyel és ipari tevékenységgel kapcsolatos döntéseinek előkészítése, ezen tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, – jegyző környezet- és természetvédelemmel valamint hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátása, – jegyzői hagyatéki feladatok ellátása, – jegyzői állatvédelem hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, lakossági panaszok kivizsgálása, hatósági ellenőrzések lefolytatása, a polgármester tevékenységével kapcsolatos titkársági feladatok ellátása, – a választási eljárással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a helyi választási iroda működésében való részvétel, választásokon való részvétel, a ASP iktatórendszer használata.

 Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

 Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

 Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

 Munkavégzés helye: Iván

 A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezés 2026. május 31-ig szól, a próbaidő 6 hónap. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati szabályzat rendelkezési az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ágh András aljegyző nyújt, a  70/669-3338-as telefonszámon. A pályázatot benyújtani postai úton, személyesen (9374 Iván, Fő u. 84.), valamint az aljegyzo@ivanihivatal.hu e-mail címre lehet.

 Feltételek, Előnyök

 Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány

 Elvárt végzettség/képesítés:

– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Egyéb végzettség, érettségi

 Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– ASP rendszer ismerete
– Hasonló munkakörben szervezett 1-3 év szakmai tapasztalat
– Közigazgatási alapvizsga megléte

 A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

– Határozottság, magabiztosság (alap)
– Döntési képesség (alap)
– Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
– Aktivitás, reagálás (egyéb)
– Határidők betartása (egyéb)

 A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– Adatkezelési nyilatkozat
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 00:00

 A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a székhely polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.24. 00:00

 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.ivanikozoshivatal.hu és az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái

 Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.01.

 Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.