Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Hirdetmény, Hírek

 

Link: Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron Vármegye 9473 Egyházasfalu, Fő u. 89.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerint önkormányzati intézmény számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása. Pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása, banki átutalások teljesítése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési feladatainak ellátása. Az önkormányzati vagyon változásainak figyelemmel kísérése, értékcsökkenés számításának elvégzése. Kimenő számlák készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 • Önkormányzatnál vagy költségvetési szervnél szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), valamint ASP rendszer ismerete
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képesítés
 • Közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 •       precíz, önálló munkavégzés,
 •       rendszerszemlélet, problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1.sz. melléklete alapján,
 • Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatására,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők az adatait megismerhetik és kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakálné Szabó Zita nyújt, a 0670/643-5648-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő u. 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/156/2023, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •       Személyesen Iváni Közös Önkormányzati Hivatalban (9374 Iván, Fő u. 84.).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján előszűrt pályázók személyes meghallgatását követően történik. A pályázat elbírálásáról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Iván, 2023. február 16.

Szakálné Szabó Zita sk.
jegyző