BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FEJLESZTÉSE ÚJKÉR TELEPÜLÉSEN

Pályázatok, Széchenyi 2020

Pályázat adatai

Program:    Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  (TOP)

Projektazonosító száma:  TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00044

Cím:    Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Elnyert támogatás adatai

Kedvezményezett:                                      Újkér Község Önkormányzata

Támogatott projekt neve                          BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FEJLESZTÉSE ÚJKÉR TELEPÜLÉSEN

Konzorciumi partner:                                  Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Közreműködő szervezet:                            Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt tervezett megvalósítási időszak:     2021.06.01-  várhatóan 2023.09.30

Szerződött támogatás összege:                    35 000 000 Ft

Támogatás mértéke:                                        100%

Finanszírozó alap:                                               ERFA

Megvalósítási helyszín:                                    9472 Újkér Csikos utca

Projekt célja és tartalma

A fejlesztés célja, hogy az Önkormányzat megkezdi a település belterületi vízrendezését, ezzel egyidejűleg egy modern falusias összkép kialakítását a rendezett csapadékvíz-elvezető hálózat megépítésével. Ennek folyományaként a Csikos utca teljes szakaszán mintegy 560 m-es szakaszon a meglévő nyílt árkot és átereszeket rendbe teszi.

A településen található Csikos utca jelenleg kétoldali nyílt árkos rendszerrel látja el a burkolt felületek csapadékvíz-elvezetését, szikkasztva illetve elvezetve a 11-31 sz. házak vonalában levő, korábban már zárttá tett csapadékvíz elvezető rendszerig. A településkép Nyugat Európaivá tétele érdekében, de falusias lakókörnyezet értékeit megtartva az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Csikos utca teljes szakaszán a meglévő nyílt árkok rendezését elvégzi és azok területén későbbiekben hasznos zöldfelületeket alakít ki.

Fenti megoldás a környező településekhez (Fertőszéplak, Fertőszentmiklós) hasonlóan úgy valósítható meg, ha a meglévő nyílt árkos funkcióját nem, vagy csak részben betöltő vízelvezető rendszer zárt rendszerűvé kerül átalakításra. A megyében található településekhez hasonlóan Újkér esetében jelentős, mintegy 25-30 % -os az összefüggőnek mondható működő vízelvezető hálózat – a túlsúlyt képező nyílt árkok csak szikkasztóként működnek, ill. sok helyen egyáltalán nincs megfelelő vízelvezetés. Ezért több helyen – a frekventáltabb belső részeken éppen úgy mint a peremrészeken – nagycsapadékok után pangó vizek, vízkimosódások jelentkeznek. A jelenlegi árokhálózatnak másik komoly hátránya az, hogy az utcákban (pl. Csikos utca) jelentős akadályt képeznek a közterületek fejlesztésének, baleseti forrást jelentenek és településképi szempontból sem kedvezőek. . A Csikos utca esetében két oldalról a családi házas magánterületek, középről a biztonságos közlekedést jelenleg sem garantáló keskeny útburkolat képeznek akadályt a megfelelő keresztmetszetű nyílt vízelvezető árok kialakításának.

Ezen a helyzeten kívánt segíteni az Önkormányzat, amikor célul tűzte ki, hogy megkezdi a település belterület vízrendezését, ezzel egyidejűleg modern falusias összkép kialakítását és biztonságos közlekedés megteremtését, egy rendezett csapadékvíz-elvezető hálózat megépítésével, ezt első lépésként a Csikos utcával kezdve, a meglévő nyílt árkos rendszer zárt jellegűvé alakításával.

2023.06.30.

Újkér, Csikos utca csapadékvíz rendezés TOP‐2.1.3‐16‐GM1‐2021‐00044 projekt elérte az 50 %‐os kivitelezési készültségi szintet.

 

2023.08.16.

Újkér, Csikos utca csapadékvíz rendezés TOP‐2.1.3‐16‐GM1‐2021‐00044 projekt elérte az 100 %‐os kivitelezési készültségi szintet.