Ebösszeírásról szóló felhívás- 2023

Hirdetmény, Hírek

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP ÚJKÉR– 2023_

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS AZ EBÖSSZEÍRÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

FELHÍVÁS Újkér ebösszeírás

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
9374 Iván, Fő u. 84.
Tel.: 99 388 057 Email: jegyzo@ivanihivatal.hu

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem Újkér község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.ivanikozoshivatal.hu vagy www.ujker.hu honlapról 2023. április 1. napjától letölthető EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2023.” kitölteni és legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • elektronikus űrlapon – https://e-onkormanyzat.gov.hu/ – kitöltve
  • postai úton Újkér Község Önkormányzatának (9472 Újkér, Csikos u. 4.) címére beküldve,
  • aláírást követően szkennelve az onkormanyzat@ujker.hu email címre beküldve,
  • a Polgármesteri Hivatalban (9472 Újkér, Csikos u. 4.) leadva.

A kitöltéssel kapcsolatban munkanapokon a 06 99 533 016-os telefonszámon kaphatnak tájékoztatást, személyesen az alábbi időpontokban lehet érdeklődni: hétfő-szerda: 8.00-12.00 óra; 13.00-16.00 óra, péntek: 8.00-12.00 között.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. augusztus 31.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000.- Forint.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a korábban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Iván, 2023. március 24. 

Szakálné Szabó Zita sk.
jegyző