Felszopori utca Önkormányzati tulajdonú járdaburkolat felújítási munkálatainak megkezdése

Hírek

Tisztelt Lakosok!

Korábban több információs felületen is hírt adtunk róla, hogy 2021. évben Újkér Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázaton, a Felszopori utca 44-61 házszám közti járdaszakasz felújítására. A kivitelező kiválasztását követően a projekt a megvalósítási fázisba érkezett, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk, és kérjük a lakosság szíves közreműködését.

A munkaterület átadás-átvétele 2022.05.11-én történik meg.

A tervezett munkálatok előre láthatólag két hetet vesznek majd igénybe.

A felújítás során a meglévő járdaburkolat elbontásra kerül, új szilárd alap kerül kivitelezésre, a járda pedig kétoldali süllyesztett kerti szegélyezésű térkő burkolattal kerül megépítésre.

A járda felújításban érintett ingatlan tulajdonosait írásban a továbbiakról is értesítettük: 

A munkálatok miatt a kerítésen kívülre ültetett növények is sérülhetnek, így az épségben maradásukról lehetőség szerint érdemes gondoskodni.

A munkálatok során a kapubejárók előtti járdaszakaszok is felszedésre kerülnek, így abban az időszakban az ingatlanokból gépjárművel a ki- és bejárás nem lesz megoldott.

Amennyiben a munkálatok ideje alatt szükséges a gépjárművekkel történő közlekedés, kérjük a gépjárművek ingatlanokon kívüli parkolásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Köszönjük a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését.

Újkér, 2022. május 04.

Tisztelettel:

Sulyok Balázs József s.k.
polgármester