Hirdetmény állatvédelem kapcsolatban

Hirdetmény, Hírek

Önkormányzati hirdetmény állatvédelemmel kapcsolatban

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

 Tisztelt Lakosság!

Felhívom a Tisztel Lakosság figyelmét az állatvédelem egyre növekvő szerepére. Napjainkban az állatvédelmi ügyekkel kapcsolatos eljárások jogi alapjai: polgári jogi, közigazgatás jogi, illetve büntetőjogi értelemben is megjelentek. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló állatvédelmi jogi szabályok érvényesülni tudjanak, az állatvédelem szereplőinek szoros együttműködésre van szükségük.

Kiemelendő, hogy a jegyzőnek az állatvédelem területén kiemelt szerepe van. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezései alapján a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal, a járási hivatal, valamint a jegyző minősül állatvédelmi hatóságnak.

Amennyiben egy lakosnak sérelme származik más állattartásából kifolyólag, a Polgármesteri Hivatalban (9472 Újkér, Csikos u. 4.) kérhet jogsegélyt.

A jegyző, mint állatvédelmi hatóság:

                               – ellenőrzi az állattartás körülményeit,

                               – eljár a kóbor állatok befogása és elhelyezése ügyében,

                               – jogosult az eb egyedi veszélyessé minősítését kérni.

 Az eljárás bejelentés alapján indul, azt írásban érdemes megtenni az adott ügy kivizsgálásához szükséges alapvető információk tartalmával (mint állattartás pontos helye; amennyiben ismert, az állattartó neve, lakcíme, elérhetősége; állattartási körülmények rövid leírása, észlelt jogsértés leírása, bejelentés indoka). A bejelentés benyújtható a polgármesteri hivatalban, annak nyitvatartási idejében, illetve postai úton egyaránt.

A bejelentést követően a jegyző vagy a megbízásából eljáró ügyintéző tanulmányozza az üggyel kapcsolatos iratokat, majd az állattartás helyszínén hatósági ellenőrzést végez. Ha a jegyző az állatvédelmi törvény rendelkezéseinek megsértését észleli köteles haladéktalanul eljárni, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezni.

 A jegyző, mint állatvédelmi hatóság, ha jogsértést észlel:

  • felszólíthatja az állattartót a jogszabálysértő állapot megszüntetésére,
  • kötelezheti az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére,
  • jogsértést esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti,
  • korlátozhatja, megtilthatja az állattartást,
  • közigazgatási bírságot szabhat ki (önkormányzati rendeletben meghatározott mértékig),
  • elkobozhatja az állatot,
  • állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezhet.

Az ügyintézési határidő: közérdekű bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni. Kérelem alapján induló eljárás esetén az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap. Az eljárás határozattal zárul, amellyel szemben nincs helye fellebbezésnek. A döntés bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással a jegyző elleni kereset indításával kezdeményezheti.

Szándékos állatkínzás esetén a rendőrség értesítendő!  Az állatkínzás tényállása ugyanis a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 244. §-a szerint büntetendő!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, valamint a Tisztelt Lakosság együttműködését!

Újkér, 2022. augusztus 17.

Szakálné Szabó Zita s.k.
jegyző