Iskolakezdési támogatás 2022

Hirdetmény, Hírek

HIRDETMÉNY

LETÖTHETŐ DOKUMENTUM: Beiskolázási támogatás nyilatkozat 3. számú nyilatkozat

Újkér Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2022/2023 –AS TANÉVRE
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST BIZTOSÍT
az Újkéren állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Újkéren élő,
általános – és középiskolai tanulmányokat folytató tanulók jogán.

A támogatás mértéke gyermekenként 15.000,-Ft
A gyermeket egyedülállóként nevelő szülő esetében gyermekenként 25.000,-Ft

A beiskolázási támogatás igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges. Továbbá azon általános iskolások esetében, akik nem a Lövői, Sopronkövesdi, Sopronhorpácsi és Egyházasfalui iskolába járnak, illetve a középiskolások esetében, az oktatási intézmény igazolását kell benyújtani a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatban.

A nyilatkozat a hirdetmény megjelenés napjától átvehető és benyújtható az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal Újkéri Kirendeltségén ügyfélfogadási időben.
A benyújtandó nyomtatvány letölthető jelen hirdetmény elején szereplő LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM linkről, vagy a település honlapján lévő DOKUMENTUMOK/Nyomtatványok menüből is: Nyomtatványok (ujker.hu)

A támogatást a jogosult szülő(k) személyesen, vagy akadályoztatásuk esetén meghatalmazottjuk által vehetik fel a határozat meghozatalát követően. A kifizetés menetéről a nyilatkozat benyújtásakor a hivatali dolgozók pontos tájékoztatást adnak.

A támogatás a tárgyév december 31. napjáig igényelhető, a határidő elmulasztása jogvesztő.
Kérünk minden szülőt, hogy a saját, illetve a támogatandó gyermek TAJ kártyáját hozza magával!

Újkér, 2022. augusztus 30.

Sulyok Balázs József s.k.
polgármester