Lakosság tájékoztatása háztartási kutakra vonatkozó bejelentési kötelezettség tárgyában

Hirdetmény, Hírek

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
9374 Iván, Fő utca 84.
Tel: 99 388 057 E-mail: aljegyzo@ivanihivatal.hu

Hirdetmény pdf formátumban: Lakosság tájékoztatása háztartási kutakra vonatkozó bejelentési kötelezettség tárgyában.

Tárgy: Lakosság tájékoztatása háztartási kutakra vonatkozó bejelentési kötelezettség tárgyában.

HIRDETMÉNY

2023. június 13-án döntött az Országgyűlés a fúrt kutak bejelentési kötelezettségének tárgyában. A Magyar Közlöny  2023. évi 91. számában megjelentek szerint a 2024 előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb háztartási öntöző kutak általánosan jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenti, üzemeltetésükhöz nem kell vízjogi engedély. A háztartási vízigényt kielégítő, 50 méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget el nem érő kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, megszüntetéséhez jövőre sem kell vízjogi engedély és bejelentés.

Az eddig érvényben lévő szabályok alapján idén év végéig engedélyeztetni kellett volna a korábban illegálisan létesült kutakat, háztartási vízigény esetén a jegyzőnél.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításának következtében 2024. január 1-től a háztartási kutakat érintő alábbi lényeges változások történnek:

     1a) A vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a mezőgazdasági célú, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni az öntözési igazgatási szerv részére. A bejelentett vagy vízjogi engedély alapján működő mezőgazdasági célú kút a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérő alkalmazásával üzemeltethető. A mezőgazdasági célú kút kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztési célú öntözését és haszonállat-állománya ellátását szolgálhatja.

(1c) A háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút (a továbbiakban: háztartási kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését – az (1d) bekezdésben foglalt kivétellel – előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére.

(1d) Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

(1e) Az (1c) és (1d) bekezdés szerinti háztartási kút tekintetében a vízügyi hatóság ellenőrzést kizárólag hivatalból végez.

(1f) A vízügyi hatóságot terheli a bizonyítási kötelezettség annak megállapítása kapcsán, hogy az (1c) és (1d) bekezdés alapján bejelentés vagy vízjogi engedély nélkül létesített háztartási kút az (1c) és (1d) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

A januártól érvényes törvénymódosítás alapján tehát a bejelentési, engedélyezési feladatokat az határozza meg, hogy a kút vízkészletvédelmi szempontból milyen területen létesül. Az új szabályozás kockázatmentes és kockázatos területeket különít el, ezeket az augusztus végéig elkészülő vízkészletvédelmi országtérkép mutatja meg.

Az új előírás szerint azok a kutak mentesülnek a hivatalos eljárás alól, amelyek

  • mélysége nem haladja meg az 50 métert;
  • nem érintik az első vízzáró réteget;
  • háztartási használatra szolgálnak;
  • és vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók.
  • A 2024-től életbe lépő könnyítés azokra is vonatkozik, akik új kutat létesítenének, és azokra is, akik korábban engedély nélküli, vagy a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek.

Fontos, hogy a védendő területen fúrt kutak továbbra is csak a vízügyi hatóságnak való bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg.

A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi vagy ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást e törvény rendelkezései alapján nem kell lefolytatni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) útmutatót készített a háztartási és mezőgazdasági kutak új szabályozásához, melyet a hirdetmény mellékleteként megtekinthetnek.

Iván, 2023. július 10.

Tisztelettel:

dr. Ágh András s. k.

aljegyző