LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ BARNAKŐSZÉN IGÉNY FELMÉRÉSÉRŐL

Hirdetmény, Hírek

Tisztelt Lakosság!

A Kormány az év elején a szomszédságunkban kirobban háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott gazdasági környezet, valamint a drasztikusan emelkedő energiaárak okozta energiakrízis következményeinek csökkentése érdekében – a pénzügyi lehetőségekhez viszonyítva – a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításáról gondoskodni kíván.

A fent leírtakra tekintettel a Belügyminisztérium 2022. szeptember 16. napján a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérést rendelte el, amelynek végrehajtásáról az önkormányzatokat bízták meg.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy akinek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése van, a barnakőszén igényét az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal felé személyesen, a 0699 388 057-es telefonszámon, vagy emailben a kozoshivatal@ivanihivatal.hu e-mail címen jelentheti be az alábbi adatok megadásával:

  • név
  • lakcím
  • mennyiség – mázsában kifejezve

 Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 29. 16.00 óra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzatot csak a felmérés végrehajtásával bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhető számmennyiségről, sem annak áráról nincs semmilyen információnk, ezért kollégáink ilyen irányú kérdésükre nem tudnak felvilágosítással szolgálni.

Iván, 2022. szeptember 19.

Szakálné Szabó Zita s.k.
jegyző