MEGHÍVÓ – Képviselő-Testületi Ülés (2022. augusztus 4.)

Hírek, Meghívó

Meghívó Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 4-én du. 16.00 órakor tartandó ülésére.

         Ülés helye: Újkér, Csikos u. 4. – Polgármesteri Hivatal

1. Napirendi pont: Újkéri Mocorgó Óvoda intézményvezető pályázatok véleményezése

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

2. Napirendi pont: Javaslat az Újkéri Mocorgó Óvoda módosított SZMSZ-ének és Házirendjének, valamint Pedagógia Programjának jóváhagyására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester
Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara

3. Napirendi pont: Javaslat az Újkéri Mocorgó Óvoda 2021/2022. nevelési év munkatervének véleményezésére.

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester
Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara

4. Napirendi pont: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett és a jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről

Írásbeli előterjesztés, előadó: Szakálné Szabó Zita jegyző

5. Napirendi pont: Újkér Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

6. Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok

Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

Újkér, 2022.július 27.

Sulyok Balázs József sk.
polgármester