MEGHÍVÓ – Képviselő-Testületi Ülés (2022. Május 12.)

Hírek, Meghívó

Meghívó Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 12-én du. 16.00 órakor tartandó ülésére.

         Ülés helye: Újkér, Csikos u. 4. – Polgármesteri Hivatal

1. Napirendi pont: Döntés a 2022/2023. tanévben az óvodában indítandó csoportok meghatározásáról, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezéséről köznevelési területen.

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

2. Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (V.12.) önkormányzati rendelet megalkotására.

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

3. Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi zárszámadásáról szóló 7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelet megalkotására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

4. Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (V.12.) önkormányzati rendelet megalkotására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

5. Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2022. (V.12.) önkormányzati rendelet megalkotására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

6. Napirendi pont: Javaslat az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására, valamint alapító okiratának módosítására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Szakálné Szabó Zita aljegyző

7. Napirendi pont: Javaslat főépítészi feladat ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

8. Napirendi pont: Javaslat a Magyar Falu Program keretében elnyert Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021) című alprogramra vonatkozóan kivitelezői és projektmenedzsment árajánlatok bekérésére

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

9. Napirendi pont: Javaslat a Magyar Falu Program keretében elnyert Kommunális eszközök beszerzése (MFP-KOEB/2022) című alprogramra vonatkozóan árajánlatok elbírálására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

10. Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok

Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

Újkér, 2022.05.04.

Sulyok Balázs József sk.
polgármester