MEGHÍVÓ – Képviselő-Testületi Ülés (2022. szeptember 15)

Hírek, Meghívó

Meghívó Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 15-én du. 16.00 órakor tartandó ülésére.

         Ülés helye: Újkér, Csikos u. 4. – Polgármesteri Hivatal

1. Napirendi pont: Javaslat Újkér 187/1 hrsz. alatti ingatlan telekalakításának elindítására, falusias lakóterületi övezetbe sorolásra

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester; Aranyos Levente tulajdonos, beruházó; Szabó András tulajdonos, beruházó

2. Napirendi pont: Javaslat Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázaton „Településközi külterületi út Újkér és Nemeskér között” elnevezésű projektre vonatkozóan beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

3. Napirendi pont: Javaslat Település környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP 2.1.3.-16) „Belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Újkér településen” című TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00044 azonosítószámú projektre vonatkozóan beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

4. Napirendi pont: Újkér Község Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

5. Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok

Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

  • Javaslat Újkér 46 hrsz., 0331/1 hrsz. és 0357 hrsz. ingatlanokat érintően fagyérítés elvégzésére
  • Javaslat Újkér, Makkoshetye 806 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban ingatlanforgalmi értékbecslés elfogadására és ajánlattételi felhívás kifüggesztésére

Újkér, 2022. szeptember 8.

Sulyok Balázs József sk.
polgármester