MEGHÍVÓ – Képviselő-Testületi Ülés (2023. május 23.)

Hírek, Meghívó

Meghívó Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. maájus 23-án du. 15.30 órakor tartandó ülésére.

         Ülés helye: Újkér, Csikos u. 4. – Polgármesteri Hivatal

1.) Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet megalkotására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

2.) Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet megalkotására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

3.) Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének megalkotására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

4.) Napirendi pont: Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

5.) Napirendi pont: Javaslat az Újkéri Mocorgó Óvoda óvodavezetői pályázati kiírás időpontjának megtárgyalására

Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

6.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok

Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

Sulyok Balázs József sk.
polgármester