MEGHÍVÓ – Képviselő-Testületi Ülés (2024. május 2.)

Meghívó

Újkér Község Önkormányzata
9472 Újkér, Csikos utca 4.
5/2024. nyílt ülés

M E G H Í V Ó

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 2-án (csütörtök) 8:00 órakor
soron következő képviselő-testületi ülést tart
Ülés helye: Újkér, Csikos u. 4. – Polgármesteri Hivatal

1.) Napirendi pont: Javaslat a MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. (székhely: 9082 Nyúl, Árpád út 17.) által készített belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

2.) Napirendi pont: Javaslat Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosítására.
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

3.) Napirendi pont: Javaslat a Magyar Telekom Nyrt.-vel a Sopronhorpács külterület 033/4 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában kötött bérleti szerződés megszüntetésére.
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

4.) Napirendi pont: Javaslat Újkér község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése elnevezésű eljárást lezáró határozatának meghozatalára.
Írásbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

5.) Napirendi pont: Javaslat a “VP6-7.2.1.1-21 – Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben / Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázati felhívásra „Településközi külterületi út Újkér és Nemeskér között” című elnevezésű projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

6.) Napirendi pont: Javaslat az Újkér belterület 625 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában fakitermelési feladatok elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat(ok)ról való döntés meghozatalára.
Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

7.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok.
Szóbeli előterjesztés, előadó: Sulyok Balázs József polgármester

Újkér, 2024. április 26.

Sulyok Balázs József s.k.
polgármester