Tájház NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 2022

Önkormányzati, és Civil pályázatok

Pályázat adatai
Program:                                                        Népi Építészeti Program
Kód:                                                                TLA/NEPI2022/906463

Elnyert támogatás adatai

Kedvezményezett:                                       Újkéri Község Önkormányzata

Támogatott projekt neve:                             Újkér Fő utca 79. Lakóház -tájház állagmegóvás: revitalizáció kivitelezési munkák

Projekt tervezett időszak:                             2022.11.01- 2023.12.31

Projekt tervezett kivitelezési időszak:           2023.07.15- 2023.10.31

Szerződött támogatás összege:                    9 500 000 Ft

Támogatás mértéke:                                      85%

Megvalósítási helyszín:                                  9472 Újkér, Fő utca 79

Záró beszámoló a TLA/NEPI2022/906463 számú szerződés  alapján biztosított támogatás felhasználásáról

Kedvezményezett neve: Újkér Község Önkormányzata
Támogatott népiépítészeti érték megnevezése: Újkér  Fő u.79.  Lakóház – tájház
Megvalósulási helyszín: 9472 Újkér  Fő u.79. Helyrajzi szám: 293 hrsz.
Záró beszámoló készítésének időpontja: 2023.11.30.
Műemlékiazonosító: 5165; műemléki törzsszám: 9540
Támogatási szerződés tárgya: Újkér  Fő u.79.  Lakóház – tájház állagmegóvás; revitalizáció

SZÖVEGES BEMUTATÁSA AZ ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

Jelen felújítási munka a TLA/NEPI2020/402143 számú támogatási szerződés keretében került előkészítésre, megtervezésre.

A most megvalósított I. ütem az épület első részének szoba + konyha + hátsószoba + etetőkamra), illetve a felette lévő 210 m2 felületű tető megújítását tűzte ki célul.

A felújítás első ütemében a 2023. augusztus 27-én kelt előrehaladási jelentés értelmében megtörtént a tetőszerkezet faanyagvédelmi szakvélemény alapján történő javítása, a korhadt felső szelemen cseréje. Megtörtént továbbá a szoba és konyha mennyezetének javítása, rekonstrukciója.Kiegészítették az első szoba tönkrement gerendavégeit, a konyha gombás deszkázatát. Tisztították és védőkezeléssel látták el az utcai deszka oromzatot. Kijavították a meggyengült tömésfalat. Vakoltak, meszeltek és feltárták, kijavítottákaz épület É-i oldalán a korábbi helyreállításnál kiépített DRÉN-rendszert.

A második és harmadik ütem a héjazatcserét érintette.

Az épület részben zsúppal fedett, részben nádazott volt. Az új részek egyértelműen nádasak, az épület első része zsúpos volt, de több helyen náddal javították. A megújítandó felület a tervezet szerint 210m2. Mennyisége nem változott, de a zsúpbeszerzés nehézségei miatt néhány négyzetméterrel kevesebb zsúptető, és annak megfelelően nagyobb nádtető készült.

A nádazás készült először. Náddal fedett az épület É-i oldala a kéményig (még a kémény körbeszegése is) és a D-i oldal etetőkamra feletti szakasza. Zsúppal fedett az utcai csonkakonty, az É-i oldal kis szakasza a kéményig és az udvar felőli oldal az etetőkamráig. A gerinckialakítás az épület első részen szalmázott „ekelovas” fedés, hátul a nádazó által szegett.

Tárgyi felújítás az épület első 2/3-ad részét érintette, az istálló és pajta feletti rész tetőcseréjét a következő támogatási időszakban újabb támogatási kérelem benyújtását követően szeretnénk megvalósítani.

A kivitelezés a Kivitelezési szerződéseknek megfelelően teljesült, a vonatkozó számlák, a teljesítés igazolásával együtt kiállításra kerültek, az elvégzett teljes felújítás összegével (támogatás + önerő), a fizetési határidőn belül utalásra került.

Kelt: Újkér, 2023. november 30.