Hirdetmény -Újkér településképi rendeletének módosítása

Hirdetmény, Hírek, Uncategorized

 

LAKOSSÁGI FÓRUM

MEGHÍVÓ ÉS HIRDETMÉNY

 Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 62. § (1) bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményezett fenti témában.

A partnerségi egyeztetés témája:

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása (továbbiakban: TRK)

A TKR módosítása a 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 62. § és 70/A. § szerint történhet. A partnerségi egyeztetés Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete alapján valósul meg.

A partnerségi egyeztetés során lakossági fórum került megtartásra, melynek időpontja és helyszíne:

2024. május 22. (szerda), 9:00 óra

Újkér, Csikos u. 4. – Polgármesteri Hivatal

A lakossági fórumot követő 15. napig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek a módosítással kapcsolatban az alábbi módokon:

  • papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben személy leadással,
  • levélben az önkormányzat címére (9472 Újkér, Csikos u. 4.) történő megküldéssel
  • e-mail útján a polgarmester@ujker.hu, aljegyzo@ivanihivatal.hu e-mail címre történő megküldéssel

A véleményezési anyag megtekinthető Újkér község honlapján, a „Településképi rendelet módosításával kapcsolatos dokumentumok” címszó alatt, illetőleg munkaidőben az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában.

Az egyeztetésben részt vevők:

  • Újkér község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek
  • Újkér községben bejegyzett, az érintett településrészen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek,
  • Újkér községben működő, elismert egyház.

Újkér, 2024. május 09.

Sulyok Balázs József sk.

polgármester

Csatolmányok:

Partnerségi egyeztetés – Újkér

TKR Főépítészi feljegyzés

Rendelettervezet