Záró sajtóközlemény  – Belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Újkér településen

Hirdetmény, Hírek

Záró sajtóközlemény_TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00044

Záró sajtóközlemény

Belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Újkér településen

2023/10/04

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának területfejlesztési keretéből a vármegye közgyűlésének támogató szavazatával 35 millió forintot biztosított a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK” elnevezésű konstrukcióra benyújtott pályázat alapján. Az európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával Újkér községben, egy komplex a település élhetőbbé tételét célzó fejlesztés valósulhat meg.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Vármegye Közgyűlése elnökének támogató szavazatával a vármegye területfejlesztési keretéből (Területi- és Településfejlesztési Operatív Program) Újkér Község Önkormányzata támogatást kapott a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű pályázati konstrukcióra.

Újkér Község Önkormányzata egy olyan komplex integrált projektcsomag megvalósítását tervezte, amelynek révén a község kék infrastruktúrájának megújulhatott a Csíkos utcában. Az említett utcában az új, zárt csatornarendszer lefolyási tényezői, esésviszonyai jelentősen javultak a régi elhasználódott burkolathoz képest, ezért az útburkolatra hulló esővizek sokkal gyorsabban és nagyobb intenzitással hagyják el azt. Megszűnt a csapadékos időszakok utáni pangó vizek megjelenése és lehetőség adódott a jelenlegi keskeny útburkolat megszélesítésére is.

Az elvégzett fejlesztésnek köszönhetően a település jobban felkészült a klímaváltozás által előidézett hirtelen időjárási anomáliák, mint a villámárvizek kezelésére és elhárítására, valamint hozzájárul a jelentős anyagi károk kivédéséhez; a belterületi létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetéséhez; a településrészben az életminőség javulásához, továbbá a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédéséhez, a közterületek állapotának állagmegóvásához és a népességmegtartó településfejlesztéshez.

A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:

  • Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

Fejlesztés: Csíkos utcai csatornarendszerének teljes, komplex megújítása

projekt a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg; konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal volt.

A beruházás teljes költsége 35 000 000 Ft.

A projektről bővebb információt a https://ujker.hu/belteruleti-csapadekviz-elvezetes-fejlesztese-ujker-telepulesen/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Németh Zoltán, elnök – Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata

96/522-201; elnoki.titkarsag@gyms.hu